Høyesterett avviser anke fra Kopseng

Danseren Julio Kopseng (38) ble i Borgarting lagmannsrett dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring – for voldtekter, forsøk på voldtekt og mishandling. Ingen før ham er blitt dømt så hardt for voldtekt.

Advokat Sigurd Klomsæt i rettslokalet i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Advokat Sigurd Klomsæt er forberedt på å ta Kopseng-saken til Strasbourg.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Han ville anke saken til Høyesterett på bakgrunn av feil i saksbehandlingen og for at saken var blitt forhåndsprosedert i mediene, skriver TV 2 og VG. Mandag falt avgjørelsen fra landets øverste rett om å avvise anken.

– Jeg mener avgjørelsen er feil. Vi har allerede avtalt å ta saken til domstolen i Strasbourg. Det er en del viktige prinsipper der som er verdt å ta videre, sier Klomsæt til TV 2.

– Dyssosiale og psykopatiske trekk

Lagmannsretten kom fram til at forvaring var riktig straff for Kopseng, fordi gjentakelsesfaren var høy, og fordi det forelå dystre prognoser for mulig endring av atferden.

«Herunder er det vist til at tilstedeværelsen av både dyssosiale og psykopatiske trekk gjør ham lite tilgjengelig for behandling», argumenterte lagmannsretten.

Trine Rjukan

Bistandsadvokat Trine Rjukan sier hennes klient er lettet og glad over at dommen mot Kopseng nå er rettskraftig.

Foto: Edin Babic / NRK

I avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg, som NRK har fått tilgang til, kommer det frem at ankeutvalget er enig med lagmannsretten når det gjelder behovet for forvaringsstraff.

– Lettet og glad

Avgjørelsen fra Høyesterett betyr at straffen nå er rettskraftig. Kopseng er også dømt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til kvinnene som ble voldtatt og mishandlet.

Hege Salomon er bistandsadvokat for en av kvinnene som ble voldtatt av Kopseng.

– Min klient er lettet over endelig å kunne sette punktum i saken. Hun er veldig glad, sier Salomon til TV 2.

I Oslo tingrett ble 38-åringen dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år i desember i fjor. Da var han allerede dømt for voldtekt av 11 andre kvinner tidligere på året.

Guro Hansson Bull

Statsadvokat Guro Hansson Bull har uttalt at Kopseng-saken er uten sidestykke i norsk rettshistorie.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den omfattende ankesaken i lagmannsretten startet i januar og varte i tre måneder. Det ble ført 93 vitner, i tillegg til at Kopseng selv avga forklaring. Det samme gjorde de 17 kvinnene som har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt av 38-åringen.

– Uten sidestykke

Under rettsforhandlingene kom det fram at Kopseng flere ganger brukte makt eller dopet ned kvinnene. Aktor i lagmannsretten, statsadvokat Guro Hansson Bull, sa i april at saken er uten sidestykke i rettshistorien hva gjelder omfang og varighet.

– Han har plukket ut kvinner i en sårbar livssituasjon, han har lokket og manipulert og truet i en slik grad at en av de fornærmede besvimte av frykt for å bli drept etter å ha blitt voldtatt på toalettet til Burger King i Karl Johans gate i Oslo. Påtalemyndigheten er ikke kjent med noen tilsvarende sak, med et så stort omfang, sa Bull.

Kopseng er kjent som danser fra flere TV-programmer, både på TV 2 og NRK.