Høyesterett avviser Kopseng-anke

Danseren Julio Kopseng (38) ble i Borgarting lagmannsrett dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring – for voldtekter, forsøk på voldtekt og mishandling. Ingen før ham er blitt dømt så hardt for voldtekt.

Han ville anke saken til Høyesterett på bakgrunn av feil i saksbehandlingen og for at saken var blitt forhåndsprosedert i mediene, skriver TV 2. Mandag falt avgjørelsen fra landets øverste rett om å avvise anken.

– Jeg mener avgjørelsen er feil. Vi har allerede avtalt å ta saken til domstolen i Strasbourg. Det er en del viktige prinsipper der som er verdt å ta videre, sier Klomsæt til kanalen.

Avgjørelsen fra Høyesterett betyr at straffen nå er rettskraftig. Kopseng er også dømt til å betale over 2,7 millioner kroner i erstatning til kvinnene som ble voldtatt og mishandlet.

Hege Salomon er bistandsadvokat for en av kvinnene som ble voldtatt av Kopseng.

– Min klient er lettet over endelig å kunne sette punktum i saken. Hun er veldig glad, sier Salomon til TV 2.

I Oslo tingrett ble 38-åringen dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år i desember i fjor. Da var han allerede dømt for voldtekt av 11 andre kvinner tidligere på året.

Kopseng er kjent som danser fra flere TV-programmer, både på TV 2 og NRK.

Artikkelen oppdateres.