Høyre stusser over Aps nei

I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag, tok Tajik for seg helseminister Bent Høies (H) prestisjeprosjekt, pakkeforløpet. Ordningen er innført for kreftbehandling, og nå står rus og psykiatri for tur.

Psykisk helse blir et av kjerneområdene også for Arbeiderpartiet, fremhevet Tajik, men hun mener pakkeforløp er feil resept. I talen la hun vekt på at slike helseproblemer arter seg svært forskjellig og derfor egner seg dårlig for et standardisert løp.

– Vi vil ikke ha noe pakkeforløp, sa Tajik. I stedet tok hun til orde for kvalitetsbaserte pasientforløp. De skal ikke være basert på diagnose, men på skreddersydd opplegg for den enkelte.

Variasjon i tilbud

Høyres Sveinung Stensland stiller seg spørrende til hva Arbeiderpartiet egentlig mener.

– Signaliserer de at de ønsker tilbake en ordning der pasienter er gjenstand for forskjellsbehandling og mer tilfeldig pasientforløp, spør han.

Riksrevisjonen omtalte i en rapport tidligere i år hvordan tilbudet til rus- og psykiatripasienter har variert, blant annet ut fra hvor pasienten bor.

Det har tidvis vært store utfordringer i samarbeidet internt mellom ulike instanser i spesialisthelsetjenesten, ikke minst mellom behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten og andre sektorer som kommunale omsorgstjenester og botilbud.

– Skal få tilpasset oppfølging

Stensland mener pakkeforløp vil være et godt svar på mange av disse utfordringene.

– Det at pasienter innen disse gruppene har ulike behov, betyr ikke at pakkeforløp er feil. De skal få behandling og oppfølging som er tilpasset dem, men pakkeforløpet betyr at man skal kunne ha forventninger om at opplegget følger et tidsskjema, at det legges et løp framover. Det betyr forutsigbarhet, sier han, og legger til:

– I dag har man frister og retningslinjer for behandling, men det er ikke alltid de blir fulgt.

Arbeidsgrupper i gang

En rekke arbeidsgrupper i regi av Helsedirektoratet startet nylig arbeidet med å utforme innholdet i de ulike pakkeforløpene for rus- og psykiatripasienter, og flere skal følge i løpet av de neste to årene. Noen av pasientforløpene skal etter planen være på plass fra 2018, andre fra 2019 og 2020.

Stensland mener det sentrale er hva slags virkemidler man bruker for å prioritere et godt pasientforløp og at kritikken kanskje handler mest om retorikk.

– «Pakkeforløp» er kanskje et dårlig ord, men det er et klart signal fra myndighetene om hvordan ting skal foregå, sier han. (©NTB)