– Hun synes hele situasjonen er helt jævlig

Advokaten sier til avisen at han tror det kan bli januar før Johaugs sak kommer opp i Norges Idrettsforbunds domsutvalg. Han mener at alle parter er tjent med en snarlig avgjørelse, men sier at behandlingen må være forsvarlig.

Neste onsdag er det møte i påtalenemnda til Antidoping Norge. Når nemnda har fattet eventuelt vedtak om påtale, skal det utarbeides en påtalebegjæring på grunnlag av vedtaket.

– Det legges ikke opp til at det skal bli fattet noe vedtak i neste møte, sier påtalenemndas prosessfullmektig Niels R. Kjær til Aftenposten.

– Vi arbeider så raskt som mulig, svarer han på avisens spørsmål om når et vedtak vil fattes.

Når en påtalebegjæring sendes til Norges Idrettsforbunds domsutvalg, får utøveren tre ukers frist til å uttale seg. Deretter vil en muntlig høring bli berammet av domsutvalget.

Det er grunnlaget for at Hjort tror en avgjørelse ikke faller før årsskiftet.

Hjort sier til Aftenposten at hans klient synes det er tungt å vente.

– Hun synes hele situasjonen er helt jævlig, sier han. (©NTB)