Hva får Oslo kommune inn i eiendomsskatt?

Onsdag denne uken presenterer byrådet i Oslo budsjettet for 2017.

Da vil det blant annet bli kjent hva Oslo kommune regner med å få inn av inntekter fra eiendomsskatten.

– Får over 600 millioner

– I 2017 regner vi med å få inn rundt 375-400 millioner kroner fra bolig, med en skattesats på tre promille. Vi vil få inn i overkant av 250 millioner kroner fra næringseiendom og virke, med en skattesats på to promille. Særlig tallene for næringseiendom er imidlertid usikre inntil videre, her er vi bare såvidt i gang med takseringen av eiendommer, sier byrådssekretær for finans, Vegar Andersen (Ap) ifølge et blogginnlegg Akershus Eiendom har publisert.

Beregninger Akershus Eiendom selv har gjort, viser derimot at kommunen vil få inn over 600 millioner kroner i eiendomsskatt fra næringseiendom (kontor, handel, hotell og lager) i 2017.

– I tillegg kommer virke og parkeringshus, som vi ikke har foretatt beregninger for, sier analysesjef Ragnar Eggen.

Først to, så tre promille

Oslo kommune får innen 10. oktober svar fra størsteparten av gårdeierne i Oslo om størrelser og virksomhet for deres eiendommer, og vil da etterhvert danne seg et eget bilde av de forventede skatteinntektene.

Grunnet krav om taksering får næringseiendom ifølge Akershus Eiendom eiendomsskatt først i 2017. Satsen blir da to promille i 2017, som angitt i byrådserklæringen. I 2018 økes den til tre promille.

– Det har til det siste vært usikkerhet rundt hvordan regelverket for ulike satser for ulike typer eiendommer kunne praktiseres. Vi har nå avklart at eiendomsskatteloven åpner for at det kan være ulik sats på bolig og andre eiendommer, herunder næringseiendommer, sier byrådssekretær Andersen.

For bolig er satsen to promille i 2016, økende til tre promille i 2017. Byrådet har ifølge blogginnlegget garantert at skattesatsen ikke skal økes utover tre promille for verken bolig eller næring i inneværende valgperiode.