Ikke påtale mot Hallén og Siem

Saken oppdateres

Siem og Hallén er blitt undersøkt i forbindelse med mulig brudd på NFFs lover.

Det var påtalenemnda i NFF som ba om undersøkelsene etter en artikkel i fotballbladet Josimar for to uker siden.

Onsdag konkluderer imidlertid påtalenemnda med at det ikke er grunnlag for påtale.

– Ikke forankret i styret

Ifølge fotballbladet Josimar skal Kjetil Siem, da han var generalsekretær i NFF, ha jobbet på instruks fra daværende fotballpresident Yngve Hallén for å fremme slovenske Aleksander Ceferins kandidatur som ny UEFA-president.

Dette skal ifølge bladet ikke ha vært forankret i NFF-styret. Lobbyvirksomhet ligger dessuten utenfor Siems mandat, siden en generalsekretær ikke kan drive med idrettspolitikk.

Hallén har hele tiden ment at det ikke har vært nødvendig med et styrevedtak i denne saken.

– Ikke tilstrekkelig grunnlag

I konklusjonen til påtalenemnda heter det følgende:

«For Kjetil Siems vedkommende finner påtalenemnda det klart at det ikke er grunnlag for påtale».

«For Yngve Hallens vedkommende finner påtalenemnda ikke tilstrekkelig grunnlag for påtale».

Les hele pressemeldingen fra påtalenemnda her.

Les også: Påtalenemnda undersøker Hallén og Siem