– Ikke tvil om at dette er straffbart

Grovt bedrageri, underslag, dokumentfalsk, heleri, hvitvasking og grov korrupsjon mente bostyrer Jeppe Normann. Politiet henla saken, skriver Dagens Næringsliv.

Nils-Johan Pedersen og hans selskap Carat Financial Group fikk ifølge avisen inn rundt 70 millioner kroner fra rundt 100 personer. Pengene skulle investeres i valutamarkedet med løfter om superavkastning. 

Ifølge bostyrer ble de imidlertid sluset videre i Carat-systemet, og endte delvis opp hos Pedersen og selskaper han kontrollerte, noe er sporløst forsvunnet og noe er utbetalt til enkelte kunder som avkastning på en fiktiv investering. Normann leverte nå i september sluttinnberetningen etter at Carat Financial Group med datterselskaper har vært under konkursbehandling i to et halvt år.

– Innberetningen til bostyrer inneholder dessverre en rekke antagelser, konspirasjonsteorier, feil og påstander som ikke har rot i virkeligheten. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Pedersen i en e-post til DN.

Visepolitimester Gro Smogeli ved Oslo politidistrikt mener det var riktig å ikke etterforske denne saken.

– Dette er et investeringsbedrageri, slik vi ser det. Her forespeiles kundene høy avkastning med påstått lav risiko, og når noe er for godt til å være sant, er det gjerne det. Slike saker prioriterer vi ned. Med de begrensede ressursene vi har til rådighet er det litt i utkanten av vårt samfunnsoppdrag å etterforske denne typen saker, sier hun.