Importnedgang gir økt matproduksjon

Rapporten som Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har laget på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke, viser at omsetningen fra jordbruket kan passere 230 milliarder kroner i 2050, forutsatt at matimporten går ned med rundt 3 prosent årlig, skriver Nationen.

Holder importen seg stabil, beregnes omsetningen å ligge på 212 milliarder i 2050. I dag blir det omsatt norskprodusert mat for 136 milliarder kroner.

– Selv små prosentvise endringer i matimporten gir over tid store utslag i omsetningen for norsk jordbruk og matindustri. Spørsmålet er om man ønsker å være offensiv for å utvikle og øke verdiskapningen basert på den norske produksjonen. Rapporten viser hva som kan skje dersom jordbruket klarer å vinne importkonkurransen, sier konstituert forskningsdirektør og rapportforfatter Arne Bardalen i NIBIO. (©NTB)