– Ingen bevis som knytter tiltalt kvinne til menneskehandel

Fire personer er tiltalt for å ha utnyttet fire kvinner til prostitusjon, eller for å ha medvirket til dette.

To av de tiltalte og de fornærmede bodde i Hedmark, men prostitusjonen skjedde på gata i Oslo.

– For strengt

Alle nektet straffskyld da rettssaken startet i Glåmdal tingrett i slutten av august, men en av de tiltalte har forklart at de andre utnyttet kvinnene og hva hans rolle var i virksomheten. Hans forklaring bekrefter det de fornærmede forklarer.

Mandag la aktor Iris Storås ned påstand om fengsel fra åtte år til to år og tre måneder for de tiltalte.

Forsvarer for en kvinne i 40-årene, advokat Ove Herman Frang, synes seks år og seks måneder for hans klient er altfor strengt.

– Pengene stammer fra restaurant

Menneskehandel i tingretten

GLÅMDAL TINGRETT: Rettssaken mot de fire har pågått i ni uker i Glåmdal tingrett. På grunn av plassmangel har rettssaken gått på Eidsvoll.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Politiet mener at prostitusjonen har ført til en inntjening på flere millioner kroner som de tiltalte har ført ut av landet. Men advokat Frang sa i sitt sluttinnlegg at pengene hans klient hadde tilgang til var fra restauranten hun eide og svart arbeid.

Han mener det ikke er noe i bevis i saken som underbygger at hun hadde tilgang store pengebeløp som skulle stamme fra prostitusjon.

– Det er ikke gjort noen dyre innkjøp. Og man kan spørre seg hvorfor hun jobbet og slet så mye på restauranten hun eide, hvis hun hadde tilgang til store pengebeløp, sa Frang.

Må frifinnes

Aktor Storås har i løpet av saken lagt fram bevis for en hyppig telefonkontakt mellom tiltalte i saken og fornærmede.

Blant annet skal kvinnen i 40-årene ha sendt 14 sms til en av de fornærmede i løpet av én dag. Venninneprat, forklarte tiltalte. Et tegn på den strenge kontrollen de hadde på kvinnene, mente aktor.

Forsvarer Frang sa at det over tid ikke var snakk om mye telefonkontakt, og at det i snitt lå på 2–3 ganger i løpet av en dag. Han mente det ikke er bevis som knytter hans klient til menneskehandel, og at hun må frifinnes.

– Hvis hun blir dømt må straffen bli langt lavere enn det aktor la ned påstand om, sa Frang.