Inngår gassavtale på rundt 80 milliarder

Noble Energy har ifølge TDN Finans inngått en avtale med National Electric Power Company i Jordan. Avtalen gjelder leveranser av gass fra Leviathan-feltet utenfor Israel på totalt 1,6 billioner kubikkfot over en periode på 15 år. Det tilsvarer 300 millioner kubikkfot pr dag.

Avtalen er såkalt take-or-pay-kontrakt. Gassprisen er knyttet til prisen på Brent-olje og har et gulv.

Estimert bruttoverdi er på rundt 10 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 81 milliarder kroner.

National Electric Power Company har opsjon til å øke leveransene med opptil

50 millioner kubikkfot pr dag.

Noble ser endelig investeringsbeslutning på Leviathan «så tidlig som i slutten av 2016». Første gass fra feltet ventes tre år etter sanksjonering.

Dagens avtale følger etter tidligere annonserte avtaler med

Jordan Bromine Company og Arab Potash Company. Den første gasseksporten til Jordan fra Tamar-feltet vil starte sent i 2016.