– Jeg sliter med å ta bølgen for denne aksjen

Tidligere i dag omtalte vi at investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning har tatt DNB inn i sin anbefalte portefølje.

Myrseth tror økte utbytter fra 2017 kan trigge et rally i banksektoren.

– Sulteforet på utbytte

– En dyrekjøpt lærdom som ble trukket av finanskrisen, er at solide banker er viktig. Rundskriv fra Finanstilsynet med skjerpede kapitalkrav har derfor vært en gjenganger i postkassen til næringen de siste årene. Som en følge av dette har bankene vært tvunget til å bremse både utlånsveksten og utbytteutbetalingene. Utbyttehungrige aksjonærer har blitt sulteforet i årevis, skriver investeringsdirektøren i ukens rapport.

– Men fra neste år kan de regulatoriske motvindene løye, fortsetter han.

Myrseth viser til at Basel 4-forskriften vil bli ferdig mot slutten av året.

– Skal vi tro lekkasjene, vil ikke denne inneholde noen ny allmenn skjerpelse av kapitaldekningskravene. Dermed ser det ut til at kapitaloppbygningssykelen nærmer seg slutten, og dette kan gi grunnlag for høyere utbytter fremover. Dette, sammen med den sterke interessen for utbytteaksjer generelt, blinker banknæringen ut som tiltakende interessant, heter det i rapporten.

Ifølge Dovre-direktøren er hovedrisikoen at økte utlånstap utsetter utbyttefesten ytterligere, og mye vil avhenge av den videre utviklingen i oljeprisen og boligmarkedet.

– Sliter med å ta bølgen

– Oljeindustrien preges for tiden av intens kostnadsdeflasjon. Utbyggingskostnadene faller hurtig på norsk sokkel, og dette skaper forventninger om at aktivitetsbunnen er nær. Problemet er at kostnadene faller minst like raskt innenfor skiferolje, og dette gjør at offshore- og arktisk olje fortsatt har en utsatt posisjon på kostnadskurven, påpeker Myrseth.

Samtidig utgjør de virkelige lavkostprodusentene, OPEC og Russland, en annen trussel.

– Mens løftekostnaden er under ti dollar per fat i Gulfen, ligger den rundt 20 i Russland. Faren er at land med store reserver og lave løftekostnader kan se seg tjent med å maksimere inntektene sine gjennom volum og ikke pris, skriver direktøren videre.

Han trekker også frem de fortsatt uvanlig store forsyningsavbruddene, og viser for eksempel til at libyerne lett kan øke produksjonen sin med én million fat per dag om de blir lei av å krige med hverandre.

– Får vi et langvarig lavprisregime i oljemarkedet, er mye dyrt på Oslo Børs. Vet du for eksempel hva Det norske vil tjene i 2020 når Johan Sverdrup er i produksjon med dagens oljepris? 2,50 kroner per aksje. Med en aksjekurs på 120 i dag, sliter jeg med å ta bølgen, avslutter Myrseth.