Jobben forsvant i fusjonen

Onsdag formiddag ble det kjent at toppsjefen i herøyselskapet Rem Offshore er på veg ut.

– Stillingen min blir fullstendig endret. Jeg har til nå rapportert direkte til styret. Etter sammenslåingen måtte jeg ha forholdt meg til administrerende direktør i Solstad Offshore. Det ville blitt noe helt annet enn tidligere og er ikke inspirerende nok for meg, sier Arild Myrvoll til NRK Møre og Romsdal.

Vært i selskapet i ti år

Arild Myrvoll har vært i Rem Offshore i ti år, og i mai tok han over som konsernsjef. Så kom fusjonen med Solstad Offshore, og det fører altså til så store endringer i stillingen hans at han selv har valgt å si opp.

Avtalen med styret er at han blir sittende fram til den ekstraordinære generalforsamlingen 10. oktober. Han skal være tilgjengelig for selskapet fram til gjennomføringen av fusjonen mellom Rem Offshore ASA og Solstad Offshore ASA.

Tror på fusjon med Solstad

Myrvoll understreker at Rem og Solstad passer godt sammen. Han mener dette er to veldrevne selskaper, og når de blir koblet med Akers kapital vil de lykkes også i et vanskelig marked for den oljerelaterte næringen. Han er enig i at det kan gå mot flere sammenslåinger i månedene framover.

Er dette første skritt på veien til å bryte opp den maritime klyngen på Sunnmøre?

– Det er vanskelig å si hvordan denne utviklingen vil bli framover, men hvis styringen av flere selskap forsvinner ut av regionen så kan det bli dramatisk, sier Myrvoll.