– Kan være russisk provokasjon

I går ble det kjent at Forsvaret nylig sendte ut det maritime overvåkningsflyet P3 Orion på ubåtsøk. Mannskapet på en norsk fiskeskøyte hadde meldt fra om et mulig møte med en fremmed ubåt, men søket ble til slutt avsluttet uten at Forsvaret fant holdepunkter for at observasjonen var korrekt.

Ståle Ulriksen

Ståle Ulriksen, lærer på Sjøkrigsskolen og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Foto: Nupi

– Russisk øvingsaktivitet med ubåter har økt kraftig de siste årene. Det er en helt reell sjanse for at det var en fremmed ubåt i dette området, mener Ståle Ulriksen, lærer på Sjøkrigsskolen og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Han påpeker at det er dype havområder utenfor kysten, og at en atomdrevet ubåt kan komme seg ganske langt på de fem timene det tok før Orionflyet var på plass.

– En konvensjonell ubåt kan derimot ikke gå like fort, men den kan til gjengjeld ligge i ro på bunnen og være så stille at Orionflyet ikke oppdager den, forteller Ulriksen.

Mulig provokasjon

NUPI-forskeren mener at det i lys av tidligere hendelser, med russiske jagerfly som ifølge USA simulerte angrep på amerikanske marinefartøy, og den generelt økte russiske forsvarsaktiviteten, så er det ikke usannsynlig at dette ble gjort for å vise muskler også i havet.

– Det er ikke lenge siden russiske jagerfly passerte ulovlig nærme et amerikansk skip, så det er ikke utenkelig at de kan poppe opp inne i norsk farvann med en ubåt også, mener Ulriksen.

Russiske jagerfly sneiet amerikansk skip

Tidligere i år sneiet russiske jagerfly et amerikansk skip.

Foto: Ap

For to år siden ble det en storstilt leteaksjon i den svenske skjærgården da det kom meldinger om en mulig fremmed ubåt. Det svenske forsvaret fant aldri ubåten det var snakk om, men konkluderte i en rapport med at en mindre ubåt av ukjent nasjonalitet hadde krenket svensk territorium.

Forsvarets nye NH90-helikopter kunne vært en viktig ressurs i et slik søk, men informasjonsoffiser Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at denne ressursen fremdeles ikke er fullt operativ.

– Ikke uvanlig med fremmede ubåter

Ifølge professor Ola Tunander ved Institutt for fredsforskning, var fremmede ubåter i norsk farvann en gjenganger under den kalde krigen. Både russiske, franske, britiske og amerikanske ubåter var stadig inne i norsk farvann uten å rapportere til norske myndigheter.

Ola Tunander

Ola Tunander, institutt for fredsforskning (PRIO)

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Britiske og amerikanske ubåter gikk uanmeldt inn i norske farvann, antagelig for å kunne utføre oppdrag som gikk på å «vise seg frem langs norskekysten med adresse til både Moskva og Oslo», forteller Tunander og henviser til et sitat fra den tidligere sjefen for marinen Kjell Prytz.