Kjus: – Dette er bullish

Tallene fra Det amerikanske energidepartementet som ble lagt frem onsdag, viste et overraskende fall i råoljelagrene. De falt nemlig med 0,6 millioner fat til 468,2 millioner fat, i uken frem til 21. oktober. På forhånd var det ventet en økning på 2,1 millioner fat, ifølge tall fra Bloomberg gjengitt av TDN Finans.

Overraskelsen var spesielt stor fordi American Petroleum Institute (API) la frem tall tirsdag som viste at oljelagrene hadde økt med 4,8 millioner fat i forrige uke.

– Hvis vi ser på hvorfor vi så et lagertrekk og ikke en lagerøkning som API rapporterte om, så er det prisstøttende at hovedgrunnen er økt raffinerikjøring, skriver oljeanalytiker i DNB, Torbjørn Kjus i en oppdatering.

Kjus forventer at raffineriene vil fortsette å øke produksjonen i de kommende månedene.

– Dette burde understøtte en fortsatt økning i lagertrekkene så lenge ikke importen plutselig øker, heter det i oppdateringen. 

Videre skriver Kjus at han tror den amerikanske oljeproduksjonen vil øke i takt med økningen i antallet aktive borerigger. Likevel tror han ikke denne produksjonsøkningen vil være rask nok til å hindre økte oljepriser. 

I tillegg til råoljelagertrekkene, trekker han frem lagertrekkene for andre de oljeproduktene som bensin og en rapportert økning i oljeetterspørselen. 

– Alt i alt var dette en meget bullish rapport sammenlignet med forventningene i markedet, konkluderer Kjus. 

Etter tallene spratt oljeprisen rett over 50 dollar igjen, og Brent-oljen handles i skrivende stund til 50,11 dollar fatet.