Konverterte gjeld til 9,9 millioner Songa-aksjer

7. april meldte Songa Offshore at selskapet hadde utstedt et nytt konvertibelt obligasjonslån på 125 millioner dollar, tilsvarende 1,04 milliarder kroner

Mandag melder selskapet at konvertible obligasjoner pålydende 200.000 dollar har blitt omgjort til 9,900,990 aksjer i Songa Offshore.

Etter konverteringen er den utestående hovedstolen av det konvertible obligasjonslånet redusert til 117.519.025 dollar, og antall utestående ordinære aksjer i selskapet har økt til 2.703.893.728.

Med en dollarkurs på 8,1 blir dermed snittkursen på aksjene 0,16362 kroner. Songa Offshore endte på 0,19 kroner.