Kraftig økning i antallet boligtillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 12 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 13 prosent fra juni til juli.

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, heter det i meldingen.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med nesten 18 prosent fra juli til august 2016. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015.

Tillatelse til 22 prosent flere boliger 

I tidsrommet september 2015-august 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 34.600 nye boliger. Det er en økning på 22 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,6 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 8 prosent mer enn i perioden før.