Kraftigere vekst i pengemengden

Sesongjusterte tall fra Den europeiske sentralbanken (ESB) viser ifølge Trading Economics at pengemengdeveksten, M3, i eurosonen var 5,1 prosent på årsbasis i august. 

Måneden før var M3 4,8 prosent, og estimater fra Bloomberg viser ifølge TDN Finans at det på forhånd var ventet en oppgang på 4,9 prosent.

Årlig låneveksten i eurosonen var uendret på 1,8 prosent fra juli til august.