Krever mer penger til Forsvaret

Klassekampen har intervjuet 16 av partiets 19 fylkesledere om saken.

Med noen få unntak er lederne av de ulike fylkespartiene samstemte om kravene til et eventuelt forsvarsforlik mellom Ap og regjeringen. Gjennomgangstonen er ifølge avisen at Hæren, Heimevernet og Nord-Norge må prioriteres, og det må mer penger på bordet allerede neste år.

– Vi kan ikke vedta en langtidsplan som ikke tar stilling til hva Hæren skal være, og den ytterligere nedbyggingen av Heimevernet kan jeg ikke akseptere, sier fylkesleder Per Vidar Kjølemoen i Møre og Romsdal.

Regjeringens forslag til langtidsplan har blitt møtt med mye kritikk og foreløpig er det uklart hvordan forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skal få flertall i Stortinget for planen. (©NTB)