Krever ti års forvaring

Jenta kan bli den første mindreårige som dømmes til forvaring i Norge. Den nå 17 år gamle jenta var 15 år da hun begikk drapet på en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker.

Forrige uke konkluderte Lagmannsretten med at den nå 17 år gamle jenta var tilregnelig da hun tok livet av miljøterapeuten som var på nattevakt.

Tirsdag skal juryen i lagmannsretten ta stilling til hvilken straff jenta fra Bærum skal idømmes for Vollen-drapet.

Stor gjentakelsesfare

statsadvokat erik førde

Aktor Erik Førde la vekt på at det er fare for at jenta kan begå nye kriminelle handlinger i sin prosedyre.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet. Tirsdag la aktor ned påstand om ti års forvaring, med en minstetid på seks år, skriver Budstikka.

– Det er ekstraordinært at en jente på 15 år og en måned begår et overlagt drap på en person ut ifra et behov for å begå vold snarere enn en underliggende konflikt. Det behovet er knyttet til jentas psykologiske patologi. Det blir ikke borte med det første. Kanskje aldri, sa Førde i prosedyren.

Påstanden er den samme som aktor, statsadvokat Erik Førde, la ned da saken ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i fjor. Da endte tingretten med å dømme jenta til ni års forvaring med en minstetid på seks år.

Bryter med menneskerettighetene

Jentas forsvarer mener det kan være i strid med menneskerettighetene å dømme et barn til forvaring, som kan være å anse som en livstidsstraff dersom ikke vilkårene for løslatelse blir oppfylt.

Hun ba under prosedyrene i lagmannsretten juryen om å kjenne jenta utilregnelig slik at hun kunne bli overført til helsevesenet for å bli behandlet for psykose.

Kvalt og knivstukket

Anna Kristin Gillebo Backlund

DREPT PÅ JOBB: Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små enheter da hun ble drept.

Foto: Privat / NTB scanpix

Det var i slutten av oktober i 2014 at miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

En 15 år gammel jente, som bodde på institusjonen, ble i Asker og Bærum tingrett dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Hun ble dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Det er første gang i norsk historie at et barn ble dømt til forvaring.

Jenta erkjente drapet, men ikke overlegg. Hun anket forvaringsstraffen på stedet.

I dag er 17-åringen erklært psykotisk og innlagt på Sandviken sykehus i Bergen.