Krever «tydelige svar» fra DNB

– Det danner seg et visst forklaringsbehov for allmennheten i lys av dette, og det imøteser jeg, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) til Aftenposten.

– Nå forventer vi selvfølgelig at eier får full klarhet i hva som har skjedd, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet.

– Det virker som om DNB fikk med seg alvoret i saken i mye større grad enn de har gitt inntrykk av tidligere, kommenterer SVs Snorre Valen.

De reagerer på opplysninger i Aftenpostens artikkel lørdag, hvor det framgår at konsernsjef Rune Bjerke i 2007 lovet finansminister Kristin Halvorsen (SV) full gjennomgang av alle rutiner ved datterselskapet i Luxembourg. Helt siden avsløringen om at datterbanken hadde hjulpet kunder med å opprette selskaper i skatteparadis, har Bjerke sagt at han ikke kjente til denne siden ved virksomheten.

Banken opprettholdt det omstridte tilbudet i tre år etter 2007.

Senterpartiets Geir Pollestad (Sp) finner det oppsiktsvekkende at skatteparadis-virksomheten ikke ble oppdaget hvis alle rutiner ble gjennomgått i 2007.

I en epost til Aftenposten viser informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til granskningen advokatfirmaet Hjorth har gjennomført av Luxembourg-virksomheten. «Hjort har hatt full innsikt i alle relevante dokumenter, og har også intervjuet alle involverte om denne saken. De har ikke funnet noe kritikkverdig ved DNBs håndtering av saken dere spør om nå», skriver han. (©NTB)