Kriserederiet får 365 millioner i «nødhjelp»

Statseide Korea Development Bank, som er den største långiveren til det konkursrammede rederiet Hanjin Shipping Co., har tilbudt rederiet nødkreditt på 50 milliarder won, tilsvarende 45 millioner dollar. 

Tilbudet stilles ifølge Bloomberg på gitte betingelser: Den statseide banken vil kun tillate at midlene benyttes der midlene fra Hanjin Shippings største aksjonær, Korean Air Lines, ikke strekker til for å få losset varepartiene fra skipene som ligger strandet utenfor havnene. 

Rederiet får ikke under noen omstendigheter lov til å bruke midlene som arbeidskapital.

Hanjins kundefordringer skal benyttes som garanti for lånene. 

NB: Trykk play i videoruten over dersom ikke avspillingen starter automatisk.