Kristins familie får 4,6 mill.

Den 40 år gamle mannen ble 8. september dømt til 13 års fengsel for drapet på tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999.

Nå har Borgarting lagmannsrett også avgjort de sivile kravene om oppreisning og erstatning til foreldrene. I vurderingen av beløpene har lagmannsretten lagt vekt på at det har vært en betydelig tilleggsbelastning for foreldrene at drapet i mange år var uoppklart.

 dag fikk Kristin Juel Johannessens familie et etterlengtet punktum, 17 år etter at deres datter og lillesøster ble drept. Henning Hotvedt (40) er kjent skyldig i drapet på Kristin.

Foreldrene er tilkjent 300.000 kroner hver i oppreisning for skade av ikke økonomisk art. Storesøsteren er ikke tilkjent oppreisning, for det gir ikke skadeerstatningsloven hjemmel for, opplyser lagmannsretten.

Moren er tilkjent drøyt 3,3 millioner kroner i erstatning for tapt inntekt. Også faren og søsteren er tilkjent erstatning for tapt inntekt og for påførte utgifter. Til sammen utgjør det over 4 millioner kroner til familien.

Den 40 år gamle mannen som nå er dømt for drapet for 17 år siden, ble frikjent i 2003, men saken ble gjenåpnet tidligere i år.