Kronehopp etter rentedommen

Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,50 prosent, men rentebanen heves. Det indikeres nå en bunn på 40 basispunkter.

Kronen styrker seg bredt. Her er de siste noteringene før og etter rentedommen:

  • Dollar: 8,15 (8,23)
  • Euro: 9,16 (9,24)
  • Svenske kroner 0,96 (0,96)
  • Britiske pund: 10,66 (10,74)

Følg valutamarkedet her

Nordea-økonom Erik Bruce trodde Norges Bank ville presentere en rentebane med bunn på 40 basispunkter.

«Det impliserer noe, men mindre enn 50 prosent, sannsynlighet for et videre kutt, men vil bli tolket som at renten har bunnet ut. Det er rimelig i tråd med prisingen i rentemarkedet. Vi tror derimot ikke valutamarkedet er forberedt på en mer optimistisk sentralbank som er på vei mot nøytral holdning og tror NOK vil styrke seg», skrev Nordea i dagens morgenrapport.

Så langt har Nordea truffet blink med sin spådom.