Kvitter seg med skip

Jinhui-datter selger nå unna et handymax-skip.