La fram bybudsjettet for 2017

Meiner budsjettet råkar dei eldre

Gruppeleiar for Høgre i bystyret, Hilde Onarheim, meiner bybudsjettet til KrF, Ap og Venstre slår dårleg ut for dei eldre i kommunen. – Vi har eldre som etter kvart ikkje vil få sjukeheimsplassar. Vi legg ned plassar, samstundes som bygginga av nye blir forseinka, seier Onarheim til NRK.