Lakseprisen videre ned

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 52,78 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 37, som tilsvarer en nedgang på 4,5 prosent fra uken før. 

Sammenlignet med samme uke i fjor ligger prisen 22,2 prosent høyere.

Eksporten fra Norge av fersk oppdrettslaks var i perioden 18.559 tonn, som tilsvarer en oppgang på 2,7 prosent fra foregående uke.

Eksporten av frossen laks var 714 tonn, en oppgang på 0,6 prosent, til en pris 6,7 prosent lavere enn sist uke, 60,62 kroner pr kilo.

Prisen er opp 34,7 prosent fra samme uke i fjor.