– Ledigheten fortsatt for høy

I august var det 137.000 arbeidsløse, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette utgjorde altså 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Fra mai 2014 til august 2015 viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) en gradvis økning i ledigheten. Det siste året har imidlertid ledigheten holdt seg relativt stabil på 4,6 og 4,7 prosent.

Antallet ledige økte med 5.000 fra mai til august i år. Dette tilsvarer en økning i arbeidsledigheten på 0,2 prosentpoeng, og er en endring som er innenfor feilmarginen.

Lysere tider

– Arbeidsledigheten holder seg relativt stabil, men den er fortsatt for høy. Regjeringens politikk virker kraftfullt nå og demper ledighetsøkningen. Det viser også Nav-tallene den senere tiden. Jeg har tro på at vi snart har lagt den tøffeste tiden bak oss og at vi i 2017 vil se at det lysner, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til NTB.

I det største opposisjonspartiet på Stortinget mener man imidlertid at statsrådens regjeringsskryt ikke henger på greip.

– De nye ledighetstallene som SSB la fram i dag, bekrefter at det er stabilt høy arbeidsledighet i Norge. Men til tross for at 137.000 står uten jobb, reduserer regjeringen innsatsen mot ledigheten i neste års budsjett, konstaterer Arbeiderpartiets arbeidslivspolitiske talsperson Dag Terje Andersen.