Legg ned fleire postkontor

– Ei nedlegging er kostnadssparande for Posten i ei tid der brevmengda har blitt halvert. Når inntektene fell vekk må vi sjå på andre måtar å organisere oss på, seier pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff til NRK.

– Kva skjer med dei tilsette?

– Vi er i dialog med dei, men slik det ser ut no så er det nedbemanning med oppseiingar. Det gjeld seks medarbeidarar, fire på heiltid og to på deltid.

Eckhoff peikar på at kundane har byrja å setje pris på “Post i butikk”, og at Posten gjennom 369 år har vore flinke til endring.

– Vi endrar oss fordi folk endrar seg og dette er eit tilpassing til dagens marknad. Eg er sikker på at kundane i Førde er heilt strålande nøgde med “Post i butikk” som finst der.

– Men dei er vel ikkje nødvendigvis så strålande nøgde dei seks som no mistar jobben?

– Nei, men slik er det. Vi må endre oss og då er dette dessverre konsekvensen. Vi har drive ei teneste som har vore heilt utmerka i mange år. Dette er proffe medarbeidarar som har levert gode tenester i mange år.

NRK kjem attende med meir!