Lockheed Martin flyr over forventning

Lockheed Martin er blant de mange amerikanske selskapene som slipper tall tirsdag. Og de leverer sterke tall. Selskapet, som blant annet leverer jagerfly til Norge, fikk et justert resultat fra videreført virksomhet på 3,61 dollar pr aksje i 3. kvartal 2016. Året før var resultatet 2,42 dollar pr aksje, mens forventningen ifølge Bloomberg var på 2,90 dollar.

Inntektene beløp seg til 11,56 milliarder dollar, opp fra 10,06 milliarder dollar året før og ventet 11,80 milliarder dollar.

Guidingen oppjusteres. Selskapet venter nå et resultat pr aksje på om lag 12,10 dollar i 2016, mens tidligere anslag var på 11,15-11,45 dollar.

Også omsetningsguidingen for 2016 heves, til 46,5 milliarder dollar. Tidligere estimat har vært 45-46,2 milliarder dollar.