Mange kan ikke nødnummeret til brannvesenet

I undersøkelsen som er gjort for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening kommer det også fram at ni av ti ikke har avtalt møtested i tilfelle brann, og at en av fire er usikre på om slokkeapparatet fungerer.

– Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å gruble over hvor det er trygt å rømme, google etter hvem dere skal ringe til, eller pakke ut brannslokkingsapparatet av emballasjen. Det er kun gjennom å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

Undersøkelsen er gjort i anledning årets brannvernuke. Lørdag holder 350 brannstasjoner over hele landet «åpen dag» for å informere om brannsikkerhet i hjemmet.

For ordens skyld: Nødnummeret til brannvesenet er 110. (©NTB)