– Markedene er fortsatt svake

Nøkkeltall fra Statoils resultatregnskap for tredje kvartal 2016. Tall for samme periode i 2015 i parentes.

Driftsinntekter: 12.092 millioner dollar (13.614 millioner dollar).

Driftsresultat (justert): 636 millioner dollar (2.027 millioner dollar)

Resultat før skatt: 661 millioner dollar (963 millioner dollar)

Kilde: NTB