Marsjerte ut av sitt eget møte

I fortsettelsen av styremøte onsdag ville styret i Helse Møre og Romsdal kaste ut pressen da de skulle evaluere seg selv.

Pressen etterlyste lovhjemmel for vedtaket, uten å få det. Styrelederen valgte å ta med seg styret på et kontor for å fortsette møtet, uten pressen. Begrunnelsen til Stein Kinserdal var at seminaret ikke kunne regnes som et styremøte.

På vei ut av møtet ytret flere av styremedlemmene seg kritisk til pressen, og kom med nedsettende karakteristikker av journalister.

Styret har vært gjennom en meget krevende periode med blant annet planlegging av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal og en anstrengt økonomi.

Både Tidens Krav, Sunnmørsposten og NRK var tilstede på møtet. Pressen var samlet i kravet om at styreevalueringen burde gå for åpne dører, fordi allmennheten kan ha stor interesse av å få kjennskap til styrets egenvurdering.

Viser til rundskriv

Helse Møre og Romsdal viser til et rundskriv fra 2015. Der skriver departementet:

– Jeg mener dette er en tilsnikelse. Man kan ikke bare kalle det ”seminar” og så oppheve lovbestemmelsen om åpne møter. Poenget er at styret møtes for å diskutere saker som det tilligger dem som styre å diskutere. Da har de et styremøte, sier offentlighetsekspert Arne Jenssen i Norsk Redaktørforening.

Jensen mener Helse Møre og Romsdal ikke har lovhjemmel til å lukke møtet.

– Jeg mener de ikke har det. Helseforetaksloven stiller opp seks ulike typetilfeller hvor man kan eller skal lukke styremøtene i helseforetak, og ingen av disse slår inn i dette tilfellet, så langt jeg kan se.

I 2015 nektet NRK og Sunnmørsposten å forlate et møte der styret skulle evaluere seg selv. Da valgte Helse Møre og Romsdal å avlyse hele møtet.

Les også: Presseforbundet slakter hemmelig helsemøte

Lers også: Kalte inn til ekstra styremøte på kort varsel

Krevde avstemning

Styret i Helse Møre og Romsdal

Her er styret på veg inn på direktørens kontor for å fortsette sitt møte.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Journalistene på styremøte krevde at styret skulle gjøre et formelt lukkevedtak. Pressen anser styreseminaret som en del av styremøtet.

I stedet valgte styre altså å forlate møterommet.

– Er de lurt å lukke egenevaluering i forhold til omdømme?

– Nei, det er etter mitt syn veldig dumt av dem. Mer enn noen gang trenger helseforetakene tillit hos befolkningen. Det får man ikke ved å lukke dørene og holde diskusjonene for seg selv. Jeg kan skjønne at det fremstår som bekvemt for styrets medlemmer, men det er ikke bekvemmelighetshensyn som skal styre publikums adgang til innsyn i hva styrets medlemmer driver med på fellesskapets vegne, sier Jensen.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra styreleder Stein Kinserdal.