Meglerhus snurt tvert i synet på Frontline

Fearnley Securities oppgraderer Frontline fra selg til kjøp. Santidig heves kursmålet fra 55 til 70 kroner, melder TDN Finans.

Meglerhuset oppgraderer samtidig sektorsynet på tanksektoren til kjøp før vinteren.

Kursmålet representerer en potensiell oppside på rundt 19 prosent.