Mener foreldre har urimelige forventninger

Jan Heyerdal

Jan Heyerdal er daglig leder i Lekeplasskontrollen.

Foto: PRIVAT

Gjennom sitt firma Lekeplasskontrollen har Jan Heyerdal utført en rekke lekeplassinspeksjoner og kurs om sikkerhet på lekeplasser.

Han er ofte i kontakt med barnehageledere og mener at foreldre i dagens samfunn er mer bekymret enn tidligere for hva som kan skje med barna i barnehager og har lavere terskel for hva som er akseptabelt når det først skjer noe.

– Det er mye større engstelse for ting som kan skje i samfunnet og i verden i dag, enn det var for bare 10-15 år siden. Grensen for hva visse foreldre er villig til å akseptere av mulige skader ser ut til å flytte seg en del hos noen, sier Heyerdal.

– I helt ekstreme tilfeller reagerer enkelte foreldre med vantro over at barna har plaster på nesa fordi de har falt i sandkassen og er oppbrakt overfor de som jobber i barnehagen og lurer på hvor de var da det skjedde. Dette er noe vi aldri registrerte tidligere, forteller han.

Frykter å miste barnepedagoger

Regelverket for sikkerhet på barnehager sier at man skal forebygge uakseptabel risiko for helseskade, men ifølge Heyerdal er det individuelt hva den enkelte legger i dette. Heyerdal mener at foreldre må akseptere at det fra tid til annen skjer mindre ulykker.

– Konsekvensen av å ikke akseptere det kan være at ungene ender opp med kun å løpe rundt på et gummidekke med konstruerte apparater i stedet for å være i naturen. Spørsmålet blir om vi ønsker vi en slik utvikling? Jeg tror ikke det er det gjennomgående synet, sier han.

I ytterste konsekvens er Heyerdal redd for at færre vil bli pedagoger og at vi mister fremtidens barnehage. og barneskolearbeidere.

– Det er viktig at disse går ut i samfunnet og sier fra om at denne utviklingen kan, om den får lov å feste seg som det allmenngyldige, bidra til å ødelegge barns oppvekstsvilkår, og også gjøre det uinteressant å jobbe som pedagog på grunn av de trange rammene som følger av dette, forteller han.