Mener Statoil toer sine hender

– Det er en ansvarsfraskrivelse. Statoil er den største pådriveren for kostnadskuttene som nå skjer i bransjen, sier Roy Erling Furre, andre nestleder i fagforbundet Safe.

– Så Statoil toer sine hender i denne rapporten?

– Ja, de gjør egentlig det.

Statoil har et større ansvar for helikopterulykka ved Turøy enn det som kommer fram i selskapets granskingsrapport, mener Furre. Han påpeker at det er Statoil som gir rammevilkårene til helikopterselskapene, og som inngår kontraktene.

– Det er klart når de kutter kostnadene slik de gjør, så er sikkerheten skikkelig truet, sier Furre.

Katrastrofale rammevilkår

I Statoils rapport advares det mot at overdreven fokus på økonomi kan gå utover sikkerheten, men Statoil er samtidig klare på at deres kostandskutt ikke har gjort det.

Furre understreker at vi må vente til Havarikommisjonen kommer med sin rapport for å få den egentlige årsaken til ulykka ved Turøy.

– Det Statoil har lagt fram er en foreløpig statusrapport utifra deres syn, men når det gjelder rammevilkårene til helikopterselskapene, så er de katastrofale – enkelte av selskapene er jo på vippen til å gå konkurs, sier Furre.

Mener kutt ikke går utover sikkerheten

Arne Roland - CHC-sjef

Arne Roland, administrerende direktør i CHC.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Administrende direktør i helikopterselskapet CHC, Arne Roland, uttalte på Solakonferansen tirsdag, ifølge Aftenbladet, at selskapet ikke vil klare å nå målene om høyere sikkeret. Grunnen er at oljeselskapene ikke er villige til å betale like mye for helikoptertjenestene som før.

Da vi treffer Roland fredag, er han ikke like tydelig. Roland er «helt enig» med Statoils rapport i at endringene i bransjen og kostandskuttene ikke har gått på bekostning av sikkerheten.

– Vi kompromisserer ikke på sikkeheten. Hadde vi sett noe at det hadde vært tilfelle, hadde vi stoppet denne operasjonen, sier Roland til NRK.

CHC-sjefen sier han skal gå «dypere inn» i rapporten, men mener Statoil utifra hovedpunktene gir klare positive signaler når det gjelder sikkerhet.

– Jeg er meget tilfreds med ambisjonen om at Statoil vil fortsette sitt gode arbeid og ta den ledende rollen med å drive helikoptersikkerhetsarbeidet framover, sier Roland.