Miljøpartiet vil redde ulven med hjelp fra Sverige

– Vi krever at Erna Solberg kontakter den svenske statsministeren Stefan Löfven. Det står i rovviltforliket at det skal inngås avtale med Sverige om ulveforvaltningen, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

– Det vi nå gjør, er å overlate ansvaret for å forvalte og ta vare på den skandinaviske ulven til Sverige. Det er internasjonal ansvarsfraskrivelse satt i system, sier Hansson.

De regionale rovviltnemndene vedtok tidligere denne måneden at 47 ulver skal felles i år og neste år, 24 av dem innenfor ulvesonen. Årsaken er at Stortingets vedtatte bestandsmål på fire til seks årlige ynglinger, er nådd med god margin.

– Masseslakt

– Det blir tidenes masseslakt av ulv, tordnet SVs Heikki Eidsvoll Holmås da stortingsflertallet i vår samlet seg om et nytt rovviltforlik.

MDG, Venstre og SV sto på utsiden, i likhet med Senterpartiet, som mener forliket går for langt i å ta hensyn til det partiet beskriver som den finsk-russiske ulven.

– Jeg vil reservere meg mot begreper som masseslakt. Dette er snakk om en helt alminnelig lisensfelling av ulv, slik vi også har for hjortevilt og andre rovdyr. Rovviltnemndene gjør ikke noe annet enn å følge opp Stortingets vedtak – som rimelig er, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Høyres Eirik Milde sier det har vært en stor økning i antallet ynglinger den siste tiden, noe som nå gir seg utslag i lisensfelling av 47 ulv.

– Rovviltforliket er en videreføring av tidligere forlik og innebærer en balansert løsning som både ivaretar beitenæringen og hensynet til en bærekraftig norsk-svensk ulvestamme, sier han.

Ulv skutt i Rendalen

MANGE SKAL FELLES: Hele 47 ulv skal skytes i Norge. Denne ulven ble for en tid tilbake felt i Rendalen i Hedmark.

Foto: Erik Ola Helstad, Statens Naturoppsyn

– Overrasket

KrF skilte lag med det andre samarbeidspartiet Venstre og var del av vårens rovdyrforlik. Likevel er stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide noe overrasket over at uttaket blir så stort som 47 dyr.

– Ja, det er overraskende, men jeg har ingen problemer med å forsvare det. Rovviltforliket sørger for at Norge overholder våre forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen. At begge parter i en veldig opphetet debatt er misfornøyd med forliket, viser vel at vi traff planken rimelig greit, mener hun.

1. oktober blir det en større demonstrasjon mot lisensfellingen av 47 ulv. På Facebook har nærmere 3.000 mennesker varslet at de skal overvære markeringen utenfor Stortinget.

– At 47 ulv skal skytes i Norge samtidig som bestanden har gått kraftig ned i Sverige, er en alvorlig situasjon for ulven i hele Skandinavia, sier Rasmus Hansson i MDG.