Mistenkeleg dødsfall på Ombo

Operasjonsleiar Sølvi Didriksen Ravndal. i politiet i Stavanger, vil ikkje gi fleire opplysningar foreløpig, men ho stadfestar at politiet har funne grunn til å undersøkje dødsfallet grundigare.

– Me har mange mistenkelege dødsfall, og nokre er det større grunn til å undersøke nærare enn andre, seier Ravndal til NTB:

Twittermeldinga frå politiet kom like etter halv seks, søndag morgon.

NRK Rogaland kjem til å følge opp saka utover dagen.