NÅ: – Hun vil ikke snakke om «lov og orden»

Hillary Clinton == 

NÅ: – Hun vil ikke snakke om
«lov og orden»