Nå shopper vi mer igjen

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,4 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra juni til juli.

Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 0,6 prosent.

Salget i dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretningene bidro til økning i omsetningsvolumet fra juli til august i år. Butikker med salg av sportsutstyr og salg av elektriske varer bidro også til veksten.

msetningsvolumet på bensinstasjonene og detaljhandel utenom butikk hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode.

Virkedagskorrigerte tall viser at detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk ned med 0,8 prosent i perioden juni–august i år sammenlignet med samme tremånedersperiode i fjor.