Nå starter reguleringsarbeidet

Torsdag sender prosjektorganisasjonen for nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal ut første varsel om reguleringsendringer i samband med bygging av nytt sjukehus på Hjelset.

Store deler av Hjelset-området må omgreguleres, trafikken legges om, og utbyggingen vil få store konsekvenser for de som bor i området. Spesielt i anleggsperioden

Reguleringsendringen betyr nye runder med høringer, folkemøter og forhandlinger.

– I morgen blir reguleringsarbeidet i forbindelse med byggingen på Hjelseth gjort kjent. Dette er starten på en prosess med høringe rog folkemøter det neste året, forteller prosjektdirektør Bjørn Remmen.

Dette skjer samtidig med at de endelige planene for nytt sjukehus og nytt distriktsmedisinsk senter sluttføres. 25. november tar styret i Helse Møre og Romsdal sin beslutning om hvordan sjukehustilbudet i Nordmøre og Romsdal blir. Helse Midt-Norge skal godkjenne planene på sitt møte i desember.

Selve reguleringsendringene på Hjelset er planlagt sluttført sommeren 2017.

Les også: Enorm interesse for sjukehusplaner

Folkemøter allerede i november

Oppdøl ved Hjelset

Konsekvensene for lokalmiljøet blir store når nytt sjukehus skal bygges. Nå starter folkemøtene.

Foto: Widerøe

De første folkemøtene på Hjelseth vil bli arrangert allerede i november i år,

– Det første folkemøtet blir arrangert 6.desember. Her ønsker vi innspill til reguleringsplanen. Det vil si utspill på hva vi bør utrede. Dette kan være forhold som helikopterstøy, trafikk og element som vil påvirke de som bor der, sier Remmen.

I mars/april blir det nye runder med folkemøter.

– Da vil tema bli å se på resultatet av de utredninger vi har gjort. Er de gode nok, er de mangelfulle. Så får folk komme med innspill på dette, sier Remmen.

Dersom alt går etter planen, kan det formelle knyttet til bygging av sjukehuset være avklart til neste høst.

– Ja. Da er tomten i teorien klar til å bygges på. Da kan en starte om en har penger, sier Remmen.