Negativt nytt fra REC

Som en følge av handelskrigen mellom USA og Kina, og den nylige nedgangen i markedet, har REC Silicons omsetning i 3. kvartal vært lavere enn tidligere ventet, opplyses det i en melding.

Som en følge av dette ventes det at silisiumsalget i 3. kvartal ender på cirka 1.800 tonn.

Selskapet skriver at det fortsatt er pågående forhandlinger mellom USA og Kina, i et forsøk på å løse konflikten. De påpeker imidlertid at som en politisk prosess, er timing og utfallet fortsatt usikkert.

Totalt venter REC en omsetning i 3. kvartal på rundt 45-50 millioner dollar, ned fra 71,1 millioner dollar i 2. kvartal.

Den samlede silisiumproduksjon estimeres til rundt 3.900 tonn i tredje kvartal, mot den tidligere guidingen på 4.490 tonn. FBR-produksjonen anslås til 3.300 tonn, mot tidligere ventet 3.830 tonn.

Selskapet påpeker at de vil gjøre tiltak for å opprettholde en sunn kontantbeholdning, og justere produksjonskapasitetsutnyttelsen etter etterspørselen i markedet. Innen 1. oktober venter selskapet å kjøre på cirka 50 prosent av full kapasitet ved Moses Lake-anlegget.

Per 22. september har REC en kontantbeholdning på 81 millioner dollar.

Yulin-prosjektet

REC melder også at de nå er i forhandlinger med sin joint venture-partner om utsettelse av betalingen av selskapets andre og tredje kapitalinnskudd på Yulin-prosjektet til etter 2018. 

Innskuddet er på 169 millioner dollar.

«Med tanke på selskapets joint venture-betalingsforpliktelser, tillater de relevante avtalene en utsettelse av andre betaling på 15 millioner dollar i kapitalinnskudd til minst juli 2017», skriver REC.

Dersom  det ikke skulle bli en løsning i handelskrigen, og hvis REC ikker er i stand til å betale sine bidrag, tillater avtalen at også at selskapet kan la være å betale. Om dette skulle skje vil selskapets eierandel i prosjektet bli tilsvarende redusert.

REC påpeker at konstruksjon og utgifter til Yulin-anlegget fortsatt går etter planen for oppstart i andre halvår neste år.

REC vil 2. november legge frem sine resultater for 3. kvartal og guiding for 4. kvartal.

Les hele meldingen her.