NHO bytter ut seniorer med nyansatte

– NHO påpeker ofte i ulike sammenhenger at flere må stå lenger i arbeid. Det gir også et ansvar for arbeidsgiver å ikke støte seniorene ut. Derfor fremstår dette som et gap mellom liv og lære, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF) til Dagens Næringsliv. Arvid Kambe (H), som leder arbeids- og sosialkomiteen, betegner det som «svært umusikalsk».

NHO har stått hardt ved «arbeidslinjen» for å holde folk lenger i jobb, men har selv valgt å gi alle ansatte over 60 år tilbud om å ta sluttpakke ved 62 år. Drøyt 50 ansatte har takket ja til pakken, som i gjennomsnitt utgjør 1 million kroner, skriver Dagens Næringsliv.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund bekrefter at 25 nye skal ansettes over en fireårsperiode og begrunner det med behov for å fornye kompetansen.

– Signalmessig burde det jo ikke være sånn. Men når man står overfor en nedbemanningssituasjon, ser man at dette kanskje er den mest skånsomme måten man har – å tilby frivillige pakker. Og gitt kompetansesammensetningen i organisasjonen, var dette naturlig, sier hun til avisen.