Norsk sjømatnæring reiser til Iran: – De trenger våre løsninger

Etter at regjeringen tidligere i år opphevet sanksjonene mot Iran, varslet fiskeriminister Per Sandberg at han ville ta initiativ til økt norsk eksport til landet.

Kommende uke reiser representanter for 60 norske bedrifter til hovedstaden Teheran sammen med Sandberg, statssekretær Dilek Ayhan, Sjømatrådet, Norges Rederiforbund og Innovasjon Norge.

Sandberg blir første norske statsråd som besøker landet etter at sanksjonene ble opphevet.

– Norge eksporterer fisk til 140 land, men det er viktig å hele tiden utvikle nye markeder. Foreløpig selger vi lite fisk til Iran, men potensialet kan være stort. Vi står overfor en unik mulighet med opphevelsen av sanksjonene. Det er ikke hver dag et marked med 80 millioner mennesker åpner seg over natten, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

– Trenger våre løsninger

«Mulighetene i Iran er store. Som marked er Iran det nest største i Midtøsten, med gjennomgående høy utdanning og sterk vilje til å ta i bruk ny teknologi. Landet har en sterk olje- og gass-sektor, høy aktivitet innenfor maritim næring, og en framvoksende oppdrettsnæring. Norge eksporterer noe sjømat til Iran i dag, men mulighetene er mye større. Det samme gjelder utstyr og teknologi til oppdrettsnæringen», skriver Innovasjon Norge i pressemeldingen.

– Iran står midt i en kraftig utvikling av næringslivet. Vi har verdensledende kompetanse på oppdrett, og Iran trenger våre løsninger. Gjennom å bruke norsk erfaring, kunnskap og teknologi kan vi bidra til utvikling på sikt som gir minst mulig skadelig påvirkning og samtidig sikrer god avkastning over tid. Iranske virksomheter ønsker norske løsninger på sine utfordringer, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Delegasjonen skal delta på seminarer om samarbeid rundt sjømat og akvakultur, besøke oppdrettsanlegg, bearbeidingsanlegg og salgssteder, og møte iranske representanter for maritim næring.