Norske banker mistenkt for brudd på EØS-regler

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har meddelt at de innleder saksbehandling mot norsk banknæring.

Finans Norge og BankID Norge AS har i noe tid vært i dialog med EFTA Surveillance Authority (ESA) om hvordan aktører kan få tilgang til å initiere betalinger på kunders norske bankkonti. ESA har åpnet undersøkelse mot Finans Norge, BankID Norge AS og enkelte banker i Norge etter klage fra den internasjonale betalingsaktøren Trustly Group AB, fremgår det av en pressemelding fra Finans Norge.

Dette innebærer ikke at ESA har konkludert med at konkurransereglene er brutt, men saken går inn i en mer formell prosess. Saken vil bli belyst i offentlighet. Det ser Finans Norge frem til.

Trustly hevder at norske forbrukere ikke får tilgang til en ny betalingstjeneste som er tilgjengelig i de fleste andre EØS-land.

I denne saken er det tale om såkalte betalingsinitieringstjenester der kunder henvender seg til klager som så initierer transaksjonen ut fra kundens bankkonto. Ved bruk av BankID skjer dette ved at kunden oppgir sine passord og koder til klager som så går inn i kundens nettbank og initierer betalinger fra kundens konto. Dette gjør at klager også vil kunne se hele kundeforholdet i nettbanken.

DNB er en av aktørene som omfattes. 

– BankID er det viktigste sikkerhetselementet for norske bankkunder, uavhengig av hvilken bank kundene bruker. BankID brukes også til andre samfunnsviktige tjenester og for behandling av sensitiv informasjon. Vi ser frem til å belyse denne saken og våre vurderinger i dialog med ESA. Vi skal selvsagt bistå ESA med all dokumentasjon de trenger fra vår side, sier konserndirektør Thomas Midteide i DNB i en melding.

DNB ønsker nye aktører velkommen i det norske markedet så lenge det ikke går på bekostning av norske bankkunders sikkerhet.