Norwegian Property blar opp

Norwegian Property tilbyr obligasjonseierne i 1,335 millioner kroner-lånet med forfall i en kompensasjon på 0,25 prosent av pålydende beløp for ikke å benytte put-opsjon som følge av en såkalt «change of control event» i selskapet, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Tilbudet forutsetter at obligasjonseiere som samlet eier minimum 950 millioner kroner av lånets hovedstol ikke benytter seg av put-opsjonen.

Kompensasjonen vil utbetales senest 17. november 2016.

Danske Bank og DNB Markets er engasjert som rådgivere.