Nøtterøy kommune tapte mot oppsagt lege

Kommunen må også betale nesten 175.000 kroner i saksomkostninger.

Funnene ble først avdekket i 2014, da legen feilaktig skal ha ført opplysninger om en pasient inn i en annens journal.

Totalt ble det avdekket 18 feilføringer i syv journaler. Tre av feilene ble oppdaget og rettet av legen selv.

NRK har vært i kontakt med legen. Han mener funnene ikke ga grunnlag for å si ham opp.

Skyldte på systemet

Kommunaldirektør for helse og omsorg i Nøtterøy kommune, Hilde Kari Maugesten, forteller at legen flere ganger ble gjort oppmerksom på feilene.

Til slutt, etter å ha varslet om en alvorlig feil, valgte Nøtterøy kommune å suspendere legen av hensyn til pasientsikkerheten.

Da suspensjonstiden var over, ville kommunen følge opp og kontrollere legens journalføring.

– Han motsatte seg dette. Da valgte kommunen å avvikle arbeidsforholdet, sier Maugesten.

Kommunen kjenner ikke til at feilene har fått alvorlige konsekvenser for noen av pasientene.

Legen mente at journalsystemet ikke var godt nok, og at han hadde fått dårlig opplæring.

Han forklarer at feilene skyldes at han skrev notater i Word, og deretter kopierte de inn i journalsystemet. Dette gjorde han for å sikre korrekt språk i journalene.

Kommunaldirektøren mener at alle medarbeidere i kommunen er ansvarlige for den dokumentasjonen de gjør.

Jobbet på to steder

Legen skal ha vært ansatt ved to ulike steder i kommunen. Feilene ble oppdaget i hans rolle som tilsynslege og ikke som fastlege.

I dommen heter det: “Til dette kommer at også de øvrige faktiske omstendigheter var egnet til og reduserer sannsynligheten for at det var begått tilsvarende feil i fastlegepraksisen, nemlig særlig det forhold at man i fastlegepraksisen benyttet et helt annet journalføringssystem, som legen dessuten praktiserte på en annen måte”.

Svekket disse feilene pasientsikkerheten?

– Nei. Både vi, retten og fylkesmannen er uenig i det, sier legens advokat, Stine Kathrin Tønsaker.

Hun legger til at det aldri ble stilt spørsmål ved legens faglige kunnskaper.

– Tvert imot har alle som har forklart seg i saken gitt uttrykk for han er faglig dyktig.

Overreagerte

Stine Kathrin Tønsaker

– VANLIG FEIL: – Kommunen har overreagert i denne situasjonen, sier legens advokat, Stine Kathrin Tønsaker.

Foto: Sturlason

Advokaten mener kommunen overreagerte. Hun sier slike feil er ganske vanlige og legger til at det aktuelle journalføringssystemet er omdiskutert.

Legen mener det er menneskelig å gjøre feil. Han hevder han kjenner til flere som har gjort lignende feil, men at ingen av disse har fått sparken.

Var dette en overreaksjon?

– Vi tenker at journalføringer er avgjørende for pasienten, sier kommunaldirektøren.

Nøtterøy kommune har ikke anket saken, og kommer til å betale erstatningskravet.

– Vi vil naturlig nok fortsette vårt arbeid med pasientsikkerhet. Hvis helsepersonell gjør feil i kommunen, vil vi iverksette kontrolltiltak og sørge for at medarbeideren gjør arbeidet sitt ifølge retningslinjer som ivaretar pasientsikkerheten, sier Maugesten.