Ny E6 blir forsinket av brevtabbe og rettssak

Oslo byfogdembete slo forrige uke fast at Statens vegvesen gjorde rett da de avviste Hæhre Entreprenørs anbud i konkurransen om hvem som skulle få oppdraget med veistrekningen sør i Nordland.

Kontrakten har en verdi på to milliarder kroner, men Hæhre leverte sine anbudspapirer i Mosjøen og ikke Oslo.

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Byggestart for veiprosjektet skulle egentlig være denne høsten, men nå vet ikke Vegvesenet når arbeidet kan settes i gang.

Oppstart av anlegget på E6 Helgeland Sør blir forsinket. Hvor mye får vi se når vi har endelig avklaring på det. Hva det kommer til å bety for ferdigstillelse, kan være et annet spørsmål fordi det vil avhenge av hvilket opplegg vi får til i felleskap med entreprenøren som blir valgt, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Vet ikke hva utsettelsen koster

Hæhre har selv gått ut med sine egne tall etter at de ble avvist i anbudskonkurransen. De viser at anbudet deres var over 300 millioner kroner billigere enn konkurrentene.

Naimak har ikke selv sett anbudet, men regner med at det stemmer. Hvilket utslag et valg av Hæhre som entreprenør ville hatt for finansieringen av veiprosjektet og eventuelle bompenger, mener han det er for tidlig å si noe om.

Han vet heller ikke hvilke økonomiske konsekvenser en forsinket oppstart av arbeidet får.

– Det er vanskelig å si. Vi har en utsettelse og kostnader til prosessen og slike ting. Hva det kommer til å bety til syvende og sist kan jeg heller ikke slå fast før vi har en endelig avklart situasjon.

Reglene endres fra 2018

Statens vegvesen sier de helst skulle vært saken foruten, men den får foreløpig ingen umiddelbare konsekvenser for reglene i deres anbudskonkurranser.

I fremtiden blir det derimot ikke mulig å levere anbud til Statens vegvesen på feil postadresse.

– Fra 2018 og utover vil vi gå over til elektronisk mottak av anbud. Da vil for eksempel dette med innleveringssted og slike ting få mindre betydning.

Utbygging av E6 på Helgeland

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra grensen til Nord-Trøndelag og nordover til Osen. En strekning på om lag 13 mil. Byggestart var planlagt denne høsten, mens prosjektet i utgangspunktet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Foto: Statens vegvesen