Ny legevaktbil skal hjelpe flere hjemme

Bilen som skal brukes er utstyrt med avansert førstehjelpsutstyr.

– Vi har utstyr til gjenopplivning og til akutte medisinske tilfeller, som for eksempel allergisk sjokk og astmaanfall, sier medisinsk ansvarlig for legevaktens utrykningsbil, Jacob Moe-Byestad.

Han sier at bilen også egner seg godt til utrykninger til større ulykker og ved behandling av traumepasienter.

Margaret Heald

Assisterende kommunelege og sykehjemsoverlege i Kristiansand, Margaret Heald.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Skal rykke ut til 2500 pasienter årlig

Tidligere har legevakten foretatt 600 utrykninger i året. Med den nye bilen, blir det flere. Målet er at den skal benyttes til 2500 utrykninger årlig.

Rolf Jarnes

Avdelingsleder ved Kristiansand legevakt, Rolf Jarnes.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Dette er en bil som skal dekke behovet for akutte utrykninger i henhold til kravene i den akuttmedisinske forskriften, sier avdelingsleder ved Kristiansand legevakt, Rolf Jarnes.

Med en slik bil vil flere pasienter slippe å bli kjørt i ambulanse til og fra sykehuset, noe som for mange oppleves som en ekstra belastning.

– Syke mennesker tåler ytre påkjenninger dårligere, som for eksempel transport i sykebil. I slike tilfeller kan det være bedre at legen kommer hjem til den syke, sier assisterende kommunelege og sykehjemsoverlege Margaret Heald.

Jacob Moe-Byestad

Medisinsk ansvarlig for legevaktens utrykningsbil, Jacob Moe-Byestad, sier at bilen egner seg godt også til utrykning ved større ulykker.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Dekker 110 000 mennesker

Ifølge Jarnes ved legevakten, er det spesielt eldre pasienter som bor hjemme eller på sykehjem, som vil være takknemlige for dette. Men bilen skal kunne benyttes til utrykning til folk i alle aldre.

Legevaktbilen skal dekke et område med til sammen 110 000 mennesker, henholdsvis i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne og Songdalen.