Nytt Lerøy-anlegg kan får konsekvenser for Salmar

Den nye fabrikken til Lerøy Midt på Hitra skal stå ferdig i mai 2018, noe som ifølge Intrafish trolig får konsekvenser for Salmar.

– Prosjekteringen har pågått i ett års tid, og vi starter byggingen i dag. Det er en stor dag for Lerøy Midt og Hitra, sier produksjonsdirektør Frode Arntsen i Lerøy Midt til nettstedet.

Anlegget vil få en slaktekapasitet på 70.000 tonn i året med ett skift. 

Lerøy Midt slakter i dag rundt 30.000 tonn i året ved SalMar-anlegget Innovamar på Frøya. Intrafish skriver ifølge TDN Finans at denne kontrakten nå trolig blir sagt opp.

-Målet er å ta hånd om all slaktingen i Midt-Norge selv når anlegget står ferdige, men et eller annet form for samarbeid videre med Salmar kan det bli, sier Arntsen.

Han sier at anlegget i utgangspunktet kun skal slakte Lerøy-fisk, selv om de på visse tider av året kan åpne for slakting av fisk fra andre selskaper dersom det skulle være ønske om det.

Finansdirektør Trond Tuvstein i Salmar sier til Intrafish at Salmar og Lerøy Seafood Group har en industriavtale som går på at Lerøy slakter for Salmar i Nord-Norge, mens Salmar slakter for Lerøy på Innovamar på Hitra. I tillegg til selve slaktingen, blir noe av volumene fra Lerøy også foredlet ved Innovamar.

-Hvor lang varighet har avtalen om slakting ved Innovamar?

-Det er en løpende avtale med oppsigelsestid som gjelder inntil den blir sagt opp, sier Tuvstein.

Produksjonsdirektøren i Lerøy Midt vil ikke si noe om hvor store investeringer de har budsjettert med.

-Vi vil helst ikke si så mye om det, men det er naturligvis noen hundre millioner kroner, sier han.