Omkamp om storkommune

Etter at sammenslåing med Odda og Ullensvang ble nedstemt i kommunestyret i sommer, har ikke ordfører Jon Larsgard (Sp) i Jondal ønsket å ta opp saken på ny, tross flertall for dette i kommunestyret.

Men nå er det klart at det blir avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte der saken skal behandles på nytt.

Etter «nei»-et i juni så planene om en storkommune i Hardanger ut til å gå i vasken. Odda og Ullensvang har sett et ja fra Jondal som helt sentralt for at planene skulle bli en realitet.

Larsgard har ment at man ikke hadde adgang til å ta saken opp på nytt.

– Jeg har ikke nektet å ta saken opp, men jeg har ikke ønsket å ta saken opp i første møte, før vi har fått svar på en del spørsmål vi har hatt. De begynner det å komme svar på nå, så om en uke mener jeg at tidspunktet må være greit, sier Larsgard om årsaken til at saken ikke blir tatt opp i det ordinære kommunestyremøtet i morgen.

Jon Larsgard

Jon Larsgard

Foto: Sølve Rydland / NRK

Vara sikret flertall mot eget parti

Bakgrunnen for det første vedtaket var særdeles spesiell. En av Arbeiderpartiets faste representanter var bortreist på jobb, og etter hvert gikk det opp for partiet at varaen, Torill Endal Svåsand, kom til å bryte med gruppen og stemme nei til sammenslåing.

Partiet forsøkte å få flydd den faste representanten tilbake fra Nordsjøen med helikopter, men lyktes ikke. Dermed sikret Svåsand knappest mulig flertall for at Jondal skulle bli stående som egen kommune.

Men nå er det altså klart at siste ord ikke er sagt i saken likevel. 5. oktober avholdes det ekstraordinære kommunestyremøtet der saken skal stemmes over på nytt.

– Hvilke spørsmål er det du har ønsket svar på før saken kunne gjenopptas?

– Det var ett til departementet, om hvorvidt det er fri adgang til politisk omkamp på lovlige fattede vedtak. Og litt som går på oppfatning av kommuneloven, hvem som setter opp saksliste og retten til å kreve saker inn på sakslisten. Det har hatt litt betydning for hvor raskt saken kan komme opp, sier Larsgard.

Torill Marion Endal Svåsand

Torill Marion Endal Svåsand

Foto: Tale Hauso / NRK

– Splittende

Ordføreren legger på ingen måte skjul på at det har vært tøffe tider siden det første vedtaket.

– Dette har virket veldig splittende i kommunen. Vi har en folkeavstemning som går imot sammenslåing, men et flertall i kommunestyret som ønsker sammenslåing. Det skaper motsetninger, og har vært vanskelig å håndtere, sier Larsgard.

– Hva håper du kommer ut av den nye behandlingen?

– Jeg håper det blir fattet et vedtak som blir stående, slik at vi slipper mer diskusjon om denne saken. At det kan være med på å ende den opprivende diskusjonen som vi har hatt om kommunereformen i Jondal.